Zdravotnické zařízení neurologická ambulance MUDr. Hany Běhůnkové bylo založeno v r. 2003, kde jsou pacienti ošetřováni komplexně jednak po stránce celého neurologického spektra chorob a  hlavně se specializací na onemocnění páteře, tedy vertebrogenní problematiku.

Při vertebrogenních obtížích je možné podávání ambulantní infusní terapie většinou  v sériích po 10. Cena podání jedné infuse činí 70,- Kč.

 

 

BIOCON - 1000

 Termín léčby si můžete

objednat na tel.č. 702 575 298

 Zbavte se bolestí!

 • Ploténky?
 • Úponové bolesti šlach?
 • Syndrom zamrzlého ramene?
 • Regenerace hypertonických zádových svalů?
 • Repetitivní Pulzní Magnetická Stimulace

Neinvazivní neurostimulační metoda využívající Faradayova zákona:

V silném magnetickém poli vzniká na nervových drahách velmi účinný elektrický impluls. Tím dochází k depolarizaci motorických a senzorických nervových zakončení, v centrálním nervovém systému vzniká zpětná vazba, vedoucí k rytmické svalové kontrakci svalu i v případě, že jej pacient není schopen svou vůlí ovládat či lokalizovat

Na rozdíl od transkutánní elektrostimulace (TENS) není u metody RPMS impuls veden cestou nejnižšího odporu po povrchu svaloviny, nýbrž proniká do celého objemu stimulované tkáně. Postup je bezbolestný, protože dochází k depolarizaci pouze nervových vláken typu I a II. Depolarizace vláken typu III, IV a depolarizace nociceptorů prakticky neprobíhá. Pacient přesto stimulaci velmi aktivně vnímá jako zřetelné stahy, podobající se velmi účinné hloubkové masáži. Během ošetření se mění intentita a frekvence pulzů podle programu, uloženého v počítači přístroje. Změnou těchto parametrů může obsluha účinek přizpůsobit požadavkům konkrétního pacienta a léčebného postupu. Provedete-li srovnání s ostatními postupy ošetření pohybového aparátu, oceníte metodu RPMS jako skutečně vyjimečnou.


Výhody systému BioCon-1000Pro

 • neinvazivní metoda
 • výrazný, příjemný pocit
 • vynikající spontánní akceptace u pacientů
 • působí i přes šatstvo, pacienta není nutno svlékat
 • žádné kontaktní elektrody, žádné natírání vodivým gelem
 • značná hloubka průniku
 • řídí počítač, jednoduchá obsluha

Klinický postup metody RPSM

RPMS je neinvazivní neurostimulační technika, využívající intenzivních magnetických pulzů k vytvoření indukčních proudů v sensorických a motorických nervových zakončeních cílové tkáně. Během série magnetických impulzů dochází k účinné depolarizaci, což vede ke klinicky pozorovatelným svalovým kontrakcím a rychlé aktivaci mechanoreceptorů. To vyvolává odpovídající proprioceptivní odezvu centrálního nervového systému. Na rozdíl od dosud používaných technik TENS tedy probíhají vzruchy jak směrem ke svalu, tak směrem k CNS. Pomocí RPMS je dnes tedy možno dosáhnout skutečně bidirekcionální stimulace v obou směrech. Výhodou je vynikající účinnost, protože příkazy svalům jsou předávány nativním způsobem. Svaly jsou tedy optimálně vytíženy, ale nikdy nedochází k jejich přetěžování. Hloubka průniku RPMS se pohybuje až okolo 10 cm, není tedy omezena povrchovými proudy jako tomu bylo u metody TENS.

Léčba otevírá zcela nové rozměry pro non-léčivé a zcela bezbolestné terapie bez jakýchkoliv vedlejších účinků pro  pacienty trpící širokou paletou různých  bolesti pohybového aparátu a svalů! 

  

Klinické studie ukázal, že 5 až 10 aplikací trvající 15 až 20 minut jsou obvykle dostačující pro dosažení významných léčebných úspěchů.

  

Aplikace 
BioCon-1000Pro ™ pro léčbu bolestí krku a zad

Aplikace 
BioCon-1000Pro ™ pro spinální problémy 
(bederní páteř)

 

Aplikace 
BioCon-1000Pro ™   
pro bolesti v kolenou 
nebo po operacích

 

Novinky

ODKAZ NA CVIČENÍ

13.11.2014 13:25
KLIKNĚTE A MŮŽETE SI ZACVIČIT...   https://www.seniorum.cz/videoserial-cviceni/barevne.html

Změna adresy

12.05.2013 22:31
UPOZORNĚNÍ Ordinace je přemístěna do nově rekonstruované budovy bývalé školy na adrese Komenského 224/1

BIOCON - 1000 RPMS - repetitivní periferní magnetická stimulace v neurologii

14.12.2010 22:38
      Termín léčby si můžete objednat na tel.č. 702 575 298   BIOCON Zbavte se bolestí! Ploténky? Úponové bolesti šlach? Syndrom zamrzlého ramene? Svalové bolesti? Regenerace hypertonických zádových svalů? Postoperativní stavy? Repetitivní Pulzní...

CVIČENÍ NA UVOLNĚNÍ HRUDNÍ PÁTEŘE

21.04.2008 20:36
Přinášíme vám další sadu cviků, tentokrát pro uvolnění hrudní páteře.   CVIČENÍ V KLEČE Cviky provádějte vsedě na židli s opěradlem. Trup držte vzpřímeně, ramena tlačte dolů a hlavu mějte vytaženu vzhůru. Opřete se o dlaně,...

Zdravotní opatření při práci na počítači : krční páteř

21.04.2008 00:00
Irena Daňková, PřF MU Ročník XII - číslo 2, prosinec 2001 Citace: I. Daňková. Zdravotní opatření při práci na počítači II: krční páteř. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XII, č. 2, s. 13-15. verze pro tisk: PDF Tematické zařazení: Zdraví a...

CVIČENÍ NA UVOLNĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE

07.03.2008 16:43
CVIČENÍ NA UVOLNĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE   Pro uvolnění zatuhlé krční páteře můžete vyzkoušet několik jednoduchých cviků v sedě a v leže. Následovat by pak měla ještě kvalitní masáž.   CVIČENÍ V SEDĚ Cviky provádějte vsedě na židli s opěradlem. Trup držte...